OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov pre nás vždy bola, je a bude na prvom mieste.
Spracovávame len nevyhnutne nutné osobné údaje po nevyhnutne nutnú dobu. Zoznámte
sa, prosím s tým, aké údaje spracovávame, prečo a ako ich chránime. Nižšie nájdete
zásady, podľa ktorých sa o vaše kontakty staráme a nakladáme s nimi, a to nielen
v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

1.
KTO JE SPRÁVCA?
Frederik Šmýkal
IČO: 51575442
DIČ: 1122464717
so sídlom: Hôrky 132, 972 21 Nitrianske Sučany
kontaktné údaje: Frederik Šmýkal
email: frederik@frederiksmykal.sk
telefón: +421949032712

www.frederiksmykal.sk

Voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu: Určujeme, ako budú osobné údaje
spracovávané, za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so
spracovaním pomáhajú.
Naše webové stránky, ktorých sa tieto zásady týkajú sú www.frederiksmykal.sk

2.
Ako ma môžete kontaktovať?
Ak budete mať akékoľvek otázky na ochranu svojich osobných údajov, neváhajte sa na nás
obrátiť na e-mailovej adrese podpora@frederiksmykal.sk
Radi vám na vaše otázky odpovieme.

3.
AKÉ osobné údaje spracovávajú A PREČO?
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov
(pre naplnenie týchto účelov):
Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, organizácie webinárov, školení, kurzov, prednášok
• meno a priezvisko,
• e-mailová adresa,
• telefónne číslo,
• poštová adresa,
• fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov),
• prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe
Vaše meno, priezvisko, e-mailovú a poštovú adresu, fakturačné údaje, popr. telefónne číslo
potrebujeme k účelu plnenia zmluvy.
E-mailovú adresu potrebujeme, aby sme vám mohli vytvoriť a zaslať prístupy do online programov
a informácie k prezenčným kurzom. Ak sa registrujete na vysielanie niektorého z našich webinárov,
vašu e-mailovú adresu potrebujeme tiež na zabezpečenie organizácie daného webináru.

-vedenie účtovníctva
Ak si objednáte produkt či službu z našej ponuky, potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje),
aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov

Marketing - zasielanie personalizovaných newsletterov (oprávnený záujem / súhlas)
Vaše osobné údaje (e-mailová adresa a meno, pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich
najčastejšie otvárate) využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných
oznámení. Nechceme vám posielať letáky, ktoré vás nezaujímajú. Preto sledujeme, či máte
o naše e-maily záujem a pomocou toho, na čo v e-mailoch klikáte, sa vám snažíme prispôsobiť
obsah týchto e-mailov.
Ak ste naším zákazníkom, vnímame náš oprávnený záujem posielať vám newslettre na
mieru maximálne po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
Pokiaľ od nás získavate vzdelávania zadarmo (e-book, webinár alebo jeho záznam) alebo sa
registrujete k odberu noviniek na blogu, budeme vám zasielať naše newslettere na základe
vášho súhlasu, a to maximálne po dobu 5 rokov od jeho udelenia.
V oboch prípadoch sa môžete zo zasielania newsletterov odhlásiť v každom obdržanom emaili.
Pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb
alebo využiť e-mailovú adresu napr. remarketingový a zacielenie reklamy na Facebooku, a to
po dobu maximálne 3 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať
prostredníctvom našich kontaktných údajov.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje
dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.
Fotografie a video záznamy zo seminárov
Na niektorých našich živých akciách (školeniach, seminároch, workshopoch a pod.) Kupujeme
fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch,
predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzov či prezenčných kurzov. Pri
týchto materiáloch nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine ak by šlo o referenciu, a to iba na základe
súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred
usporiadaním živej akcie.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje
dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

4.
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV 3. STRANÁM
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní
mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania. Pre zaistenie čiastkových
spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby
a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na danej spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.
Všetci zapojení spracovatelia sú povinní vaše osobné údaje chrániť rovnako ako my a zaviazali sa nám
k tomu svojím vyhlásením alebo zmluvou.
Sú to predovšetkým dodávatelia z oblasti serverovej infraštruktúry, bezpečnosti a účtovníctva.
Ďalej využívame služby Google Analytics, v prípade vášho súhlasu Facebook pixel na zacielenie
reklamy.
Je možné, že pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania sa v budúcnosti rozhodneme využiť
ďalšie aplikácie či spracovateľa. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme na
spracovateľa klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu
spracovanie ako na seba.

5.
IP, COOKIES A INÉ ONLINE Identifikátor
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa
na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate a prichádzate ak vďaka niektorému z našich affiliate
partnerov. Používame súbory cookies, ktorých spracovanie spadá pod spracovanie osobných údajov.
Cookies používame na nasledujúce účely:
• fungovanie webových stránok,
• meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie
návštevníkov na webových stránkach,
• prevádzka affiliate programu,
• cielenie reklamy, aby sme vás neotravovali príspevky, ktoré vás nezaujímajú.
Používanie cookies na meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenie zobrazenie
webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu
vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní
návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača. Cookies
nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
Ak podá námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie
webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu
webových stránok.
Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce
sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného
celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení
značného a odborného úsilie.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané na základe vášho súhlasu. Naše webové
stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie
cookies môžete na svojom počítači zakázať.
Súhlas prostredníctvom nastavenia prehliadača
Užívateľ určuje v nastavení svojho PC, resp. v nastavení prehliadača, či má prehliadač
umožniť webovské stránke ukladať cookies do koncového zariadenia. Toto nastavenie je možné
považovať za súhlas so spracovaním osobných údajov. Prehliadač je nástrojom
sprostredkovanie súhlasu. Súhlas však nemôže nahradiť iné nedostatky, resp. nezákonnosti
spracovanie osobných údajov.
Súhlas spĺňa definičné znaky súhlasu podľa článku 4 bodu 11 GDPR: Je slobodný,
konkrétny, informovaný a jednoznačný. Súhlas je vykladaný vo vzťahu k účelu, prostriedku a
spôsobu spracovania osobných údajov, nie k produktu či webovskej aplikácií.

Ako zablokovať ukladanie cookies?
Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača.
Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:
• Internet Explorer: windows.microsoft.com
• Google Chrome: support.google.com
• Mozilla Firefox: support.mozilla.org
• Opera: help.opera.com
• Safari: support.apple.com
Cookies sú ďalej spracovávané podľa účelu nasledujúcimi spracovateľovi:
Služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zozbierané cookies súbory sú následne
spracovávané
spoločnosťou Google Inc. v súlade so
Zásadami ochrany súkromia

.
Služby Facebook Pixel, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road,
Menlo Park, CA 94025, USA.
Zozbierané cookies súbory sú následne spracovávané
spoločností Facebook Inc. v súlade so
Zásadami ochrany súkromia

6.
ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré
zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné aktuálne známe
technické a organizačné opatrenia, ktoré
zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

7.
PRENOS DÁT mimo Európskej únie
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň
ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

8.
VAŠE PRÁVA
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv
využiť, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese
podpora@frederiksmykal.sk

Máte právo na informácie
Ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami
spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše
osobné údaje spracovávame a prečo. Toto právo môžete využiť zdarma, a to až pre 3 otázky ročne.
Ďalšie otázky budú spoplatnené čiastkou 100 Eur za jeden dotaz.
Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše
nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky
údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah
osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel
spracovanie pre zasielanie obchodných oznámení.)
Právo namietať
Ak sa domnievate, že spracovávame osobné údaje neoprávnene.
Právo na prenosnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať
rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme
vo strojovo čitateľné podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie. Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to
budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje
z nášho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva
na vymazanie potrebujeme 30 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. Musíme evidovať vystavenej
daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné
údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať e-mailom.
Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so
svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak
najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť
a prípadné pochybenie napraviť.
Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník alebo ak ste
sa na odber prihlásili alebo od nás získali vzdelávania zadarmo, na základe nášho oprávneného záujmu.
Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každom e-maile.
V iných prípadoch (napr. Registrácia pre odber noviniek) vám je posielame len na základe
vášho súhlasu. Vo všetkých prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením
odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.
9.
Mlčanlivosť
Naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú
povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých
zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov.

Tieto zásady spracovania sú platné od 1.1. 2019